Material Capabilities

Material Capabilities

  HEAD PLATE       WELD CAPS  
SA-516-70N (stock plate)

SA-285:
A, B & C
 
CLAD PLATE

T-1


SA234:
 
          WPA  
SA-515: 55, 60, 65 & 70   HY-80     WPB  
          WPC  
SA-516: 55, 60, 65 & 70, and also with C.I.T. to SA-20   HY-100     WP1
    WP5
 
          WP9  
SA-240 (300 series, 400 series)   RA-85-H     WP11  
          WP12  
SA-203   RA-330     WP21  
          WP22  
SA-204   Ferralium 255     WP91  
         
SA-302   Haynes 230    
      SA403:  
SA-353-9   254-SMO      WP304, 304H & 304L  
           WP316, 316H & 316L  
SA-387: 5, 9, 11, 12, 21, 22 & 91   AMPCO-8 Naval Brass      WP310 & 310S  
           WP321 & 321S
     WP347 & 347H
 
SA-442   Limited to Dished Only with 100% or greater radius:    
    Titanium (3/16" only) SA420:  
SA-455: Gr.1   Aluminum Bronze      WPL3  
    Silicon Bronze      WPL6  
A-514: B        
      SA815:  
SA-517:          WP410 & 410S  
         
SA-537: Cl.1 & Cl.2        
         
A-572        
         
SA-612        
         
A-617        
         
SA-633: C OR E        
         
A-656: Gr. C - C1.3        
         
A-737        
         
SB-127: 400        
         
SB-152        
         
SB-162: 200 & 201        
         
SB-168: 600 & 601        
         
SB-171 (70/30 & 90/10)        
         
SB-209        
         
SB-409: 800, 800H & 800HT        
         
SB-424: 825        
         
SB-443: 625        
         
SB-463: cb20        
         
SB-575 (except G-30)        
         
SB-582: G3        
         
SB-688: 8367        Get Pricing on Tank Heads

Tell us what you need, and we will tell you how we can help you.